Huyết Long Mochi 01
- 20%

Huyết Long Mochi 01

225.000₫
280.000₫
Trầu Bà Cẩm Thạch Mochi 02
- 20%

Trầu Bà Cẩm Thạch Mochi 02

225.000₫
280.000₫
Vạn Niên Tùng Mochi 02
- 20%

Vạn Niên Tùng Mochi 02

225.000₫
280.000₫
Sen Móng Rồng Mochi 04
- 20%

Sen Móng Rồng Mochi 04

180.000₫
225.000₫
Ngũ Gia Bì Mochi 01
- 20%

Ngũ Gia Bì Mochi 01

225.000₫
280.000₫
Cau Tiểu Trâm Mochi 02
- 20%

Cau Tiểu Trâm Mochi 02

225.000₫
280.000₫
Bàng Sing Mochi 02
- 20%

Bàng Sing Mochi 02

225.000₫
280.000₫
Sen Thạch Lan Lithops
- 32%

Sen Thạch Lan Lithops

150.000₫
220.000₫
Phát Tài DN Vành Miệng 24x19
- 22%

Phát Tài DN Vành Miệng 24x19

349.000₫
450.000₫
Bàng Sing DN Vành Miệng 34x28
- 28%

Bàng Sing DN Vành Miệng 34x28

469.000₫
650.000₫
Đại Phú DN Hai Gờ 33x35
- 37%

Đại Phú DN Hai Gờ 33x35

469.000₫
750.000₫
Đế Vương Nâu XM Trụ 30 Đen
- 28%

Đế Vương Nâu XM Trụ 30 Đen

469.000₫
650.000₫
Trầu Bà Xanh Bom Đại 25x50
- 18%

Trầu Bà Xanh Bom Đại 25x50

780.000₫
950.000₫
Phú Quý XM Bầu 30 Xám
- 20%

Phú Quý XM Bầu 30 Xám

519.000₫
650.000₫
Set Lưỡi Hổ Ximang Mix
- 30%

Set Lưỡi Hổ Ximang Mix

949.000₫
1.350.000₫